B2C, czyli business-to-customer lub business-to-client. Oznacza kontakty za pośrednictwem instrumentów elektronicznych pomiędzy przedsiębiorcami a klientami (konsumentami). Głównym celem jest stworzenie trwałej i pozytywnej relacji między firmą a konsumentem, a także pozyskiwanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży. W B2C bardzo ważne jest posiadanie atrakcyjnej witryny internetowej, która przyciągnie ewentualnego nabywcę. Istotny jest przyjazny, intuicyjny interfejs. Konieczne jest także prowadzenie sprzedaży przez internet, czyli stworzenie sklepu internetowego.

Odsłony: 4881

C2C, czyli customer-to-customer. Jest to określenie na strefy internetowej działalności gospodarczej, które umożliwiają handel prywatnym użytkownikom. Standardowym przykładem działalności C2C są aukcje internetowe. Pociągająca dla użytkowników jest bezpośredniość kontaktów handlowych oraz brak konieczności posiadania własnej działalności gospodarczej. Dzięki internetowi renesans przeżywa wymienny handel używanymi rzeczami, możliwe staje się także oddawanie rzeczy za darmo. Obecnie niemal wszystkie platformy dostępne są również w wersjach mobilnych, dzięki czemu są one dostępne z każdego miejsca, w którym jest sieć GSM.

Odsłony: 4887

Jak sama nazwa wskazuje polega ona na prowadzenie rejestrów, co daje możliwość dokładnego przeanalizowania przebiegu danej operacji gospodarczej. Sprawdza się zwłaszcza przy prowadzeniu operacji o charakterze masowym, gdy wiele dowodów księgowych jest tego samego typu. Pozwala na księgowanie dokumentów w rejestrach na bieżąco, według poszczególnych zagadnień. Niewątpliwą zaletą tej techniki jest duża przejrzystość zapisów. Kontrolowanie i analizowanie ewidencji czy transakcji gospodarczych jest zdecydowanie łatwiejsze niż przy stosowaniu innych form księgowości.

Odsłony: 2167

B2B, czyli business-to-business - oznacza wszystkie wzajemne kontakty pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w gospodarce, realizowanych za pośrednictwem internetu. Dzięki powstaniu bezpiecznych internetowych platform pośredniczących w zawieraniu transakcji, znacząco skrócił się czas finalizowania przedsięwzięć. Dużo łatwiejsza stała się również wymiana dokumentów między firmami. Główną zaletą jest oczywiście skrócenie czasu oczekiwania na dostawę. Polepszają się także relacje między nabywcami a dostawcami usług. Plusem jest również zmniejszenie ilości pracy oraz dokumentacji koniecznej do zawarcia transakcji.

Odsłony: 5100

Technika, która powstała wraz ze wzrostem ilości operacji finansowych. W związku ze zwiększeniem ilości prowadzonych kont wcześniejsza technika, czyli forma tabelaryczna, musiała zostać zastąpiona. Właśnie wtedy zaczęto używać formy przebitkowej, która w tamtych czasach była iście rewolucyjna. Zapisy prowadzi się na luźnych kartkach, które za pomocą kalki nakłada się na dziennik chronologicznej rejestracji zapisów. Niezbędnym narzędziem stała się „kontownica”, czyli składający się z twardej płyty i dwóch szyn aparat. Za pomocą tego urządzenia mocowano dziennik oraz karty kontowe.

Odsłony: 2140