Prawo towarzyszy biznesmenowi od samego początku zakładania przez niego własnej działalności. Osoba chcąca mieć swoje przedsiębiorstwo musi swoje pierwsze kroki skierować do Urzędu Miasta lub Gminy, gdzie uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Następnym krokiem jest zdobycie numeru REGON, który nadawany jest w Urzędzie Statystycznym. Od 2004 roku, aby prowadzić działalność, niezbędne jest posiadanie firmowego konta bankowego oraz pieczątki. Ale to nie koniec spaceru od urzędu do urzędu – konieczna jest również wizyta w Urzędzie Skarbowym, gdzie trzeba zarejestrować NIP oraz wybrać formę opodatkowania.

Teraz można już zakładać własną działalność. Trzeba jeszcze pamiętać, że od tej daty ma się siedem dni na zgłoszenie się w ZUS, i jako osoba ubezpieczona, i jako płatnika składek. Jeśli zatrudniasz pracowników musisz dodatkowo poinformować o tym Państwowa Inspekcję Pracy. To koniec Twojej drogi przez urzędy, ale bynajmniej nie jest to cała wiedza prawnicza, która Ci wystarczy. Koniecznie zainteresuj się prawem pracy, najlepiej zatrudnij doświadczonego księgowego i miej zaprzyjaźnionego prawnika, który pomoże ci w sprawach konfliktowych.

Tagged Under