Inna nazwa to amerykanka, jest to jedna z najbardziej tradycyjnych technik księgowania. Polega na prowadzeniu głównej księgi – dziennik-główna, która łączy w sobie dwa urządzenia księgowe, dziennik oraz zbiór kont syntetycznych. Główne zalety tego typu księgowości to duża przejrzystość zapisów, łatwość w znalezieniu ewentualnych błędów oraz bezproblemowe uzgadnianie zapisów na kontach. Prowadzenie księgowości w ten sposób polega na zapisywaniu w kolejności chronologicznej każdej operacji gospodarczej w odpowiednich kolumnach dziennika. Księgowość tabelaryczną stosuje się do tej pory w niewielkich firmach z małą ilością operacji finansowych.

Tagged Under