Technika, która powstała wraz ze wzrostem ilości operacji finansowych. W związku ze zwiększeniem ilości prowadzonych kont wcześniejsza technika, czyli forma tabelaryczna, musiała zostać zastąpiona. Właśnie wtedy zaczęto używać formy przebitkowej, która w tamtych czasach była iście rewolucyjna. Zapisy prowadzi się na luźnych kartkach, które za pomocą kalki nakłada się na dziennik chronologicznej rejestracji zapisów. Niezbędnym narzędziem stała się „kontownica”, czyli składający się z twardej płyty i dwóch szyn aparat. Za pomocą tego urządzenia mocowano dziennik oraz karty kontowe.

Tagged Under