Grafologia w biznesie jest coraz powszechniejsza. Specjaliści o doskonałych kwalifikacjach nie tylko pomagają firmą znaleźć właściwych kandydatów na pracowników, ale także wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstwa dokonując weryfikacji kontraktów, dokumentów i analizując pisma.

 

 

 

Na co pozwala badanie pisma?

Ekspertyza grafologiczna pozwala między innymi na ustalenie, czy dokument nie jest fałszywy. Najpowszechniej podrabia się różnego rodzaju testamenty, ale także dokumentacja biznesowe może być wykonana nieuczciwie i nierzetelnie. Grafolog może pomóc firmie w uniknięciu poważnych kłopotów finansowych. Policja wykorzystuje grafologię głównie w sprawach karnych, w sytuacji, gdy konieczne jest ustalenie, czy dana osoba napisała list pożegnalny pod przymusem, lub do sporządzenia portretu psychologicznego. Sądy uznają ekspertyzy za dowód w sprawie, dlatego też również w biznesie należy zaufać grafologi.

 

 Jakie elementy pisma podlegają analizie?

- Analizie praktycznie podlegają wszystkie elementy pisma.

- Każdy szczegół ma znaczenie dla specjalisty. Zarówno wielkość jak i kształt liter, ich wielkość, dokładność z jaką dana osoba pisze, rozstaw liter, umiejscowienie tekstu na kartce, stawianie kropek i przecinków, stosowanie skrótów, a także podkreśleń.

- Wszystko jest brane pod uwagę. Na podstawie fragmentu tekstu grafolog może stwierdzić, czy jest on autentyczny, oczywiście w takiej sytuacji porównuje dany tekst ze wzorem.

- Może również dokonać analizy emocji jakie towarzyszyły osobie piszącej. Wystarczy na przykład ustalić, czy w danych miejscach mocniej przyciskała pióro, czy tekst tworzyła swobodnie.

 

 

Inne wykorzystanie grafologi

Grafologia jest stosowana nie tylko w biznesie, czy w sądownictwie. Można dzięki niej między innymi dokonać sprawdzenia pacjenta, przede wszystkim analizuje się jego stan psychiczny. Kolejnym ważnym wykorzystaniem grafologi jest doradztwo zawodowe dla osób kończących szkołę. Uczniowie mogą przede wszystkim uzyskać pomoc dotyczącą wyboru przyszłych studiów lub zawodu. Można badać dzieci, które nie chcą współpracować z psychologiem i pedagogiem. Grafologia jest mocno związana z psychologią i bardzo często pomaga rozwiązywać problemy emocjonalne pacjentów.

Artur: „Od dawana wykorzystujemy grafologię w doradztwie zawodowym. Szczególnie młodzi ludzie przychodzą do nas w celu sprawdzenia własnych predyspozycji. Doradzamy jaki kierunek studiów wybrać, a także jaki zawód jest dla danej osoby najlepszy. Czasami również osoby dorosłe decydują się na odwiedzenie nasze placówki, przede wszystkim dlatego, że nie odnoszą pożądanych sukcesów w zawodzie jaki wykonują. Dzięki badaniu i opinii grafologia możemy łatwo ustalić, czy najzwyczajniej w świecie dana osoba nie wybrała niewłaściwego kierunku zawodowego. Być może w innej dziedzinie radziłaby sobie lepiej i odnosiłaby większe sukcesy. Grafologia stwarza ogromne możliwości dla różnych branż”.

 

 

Tagged Under