Faktura zaliczkowa dokumentuje nie dostawę towaru, czy wykonanie usług, ale wyłącznie wpłatę zaliczki.

 

Co możemy nazwać zaliczką?

 

Zaliczka jest każdą wpłatą, całości lub części należności. Może to być nawet niewielka część należności, którą sprzedawca otrzymał przed datą ustaloną jako datę sprzedaży. W przypadku przepisów nie ma znaczenia dokładne nazewnictwo takiej kwoty. Można mówić o zadatku, zaliczce, a także opłacie wstępnej, wkładzie oraz o przedpłacie. Oczywiście nie ma znaczenia także forma wpłaty. Może to być zarówno gotówka jak i przelew.

 

 

Jak wystawić fakturę zaliczkową?

 

a) Fakturę zaliczkową można wystawić w odpowiednim programie rachunkowym.

b) Należy najczęściej wybrać opcję- faktura pro forma.

c) W dokumencie powinniśmy zmienić dane, a także kwotę otrzymanej zaliczki.

d) Warto wiedzieć, że faktura zaliczkowa nie zostanie ujęta w Księdze Przychodów i Rozchodów, ani też w Ewidencji Przychodów, a jedynie w Rejestrze sprzedaży VAT. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne i pozwala w znaczący sposób usprawnić proces sprzedaży.

Tagged Under