O pustej fakturze mówimy w momencie, w którym podatnik wystawia dokument, nie odzwierciedlający stanu faktycznego. Przykładem może być sytuacja, gdy podatnik na fakturze wskaże dostawę towarów, bądź usług, której nigdy nie było. Wszelkie działania tego rodzaju są nielegalne i ścigane są przez odpowiednie służby.

Przepisy prawa, a puste faktury

 

Artykuł 108 ustęp pierwszy ustawy o podatku od towarów i usług mówi o tym, że:” W przypadku, gdy osoba prawna, lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ewentualnie osoba fizyczna wystawi fakturę , w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązana do jej zapłaty” Jest to samodzielna podstawa zapłaty podatku z faktu wystawienia faktury. Wystawienie pustej faktury skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku VAT, który został w niej wskazany. Przepisy Kodeksu karnego skarbowego podają, że wszelkie działania tego rodzaju są zagrożone postępowaniem karnym i co ważne dotyczy to zarówno kontrahenta jak i samego podatnika.

 

Tagged Under