Biznes elektroniczny, czyli inaczej e-biznes, to model prowadzenia biznesu przede wszystkim w oparciu o aplikacje internetowe i rozwiązania z dziedziny IT. Łączy się to z zagadnieniami takimi jak handel elektroniczny, e-banking czy nawet elektroniczna gospodarka. Istnienie wielu podmiotów na rynku wykorzystujących rozwiązania e-biznesu doprowadziło do powstania specyficznych relacji między nimi. Oto one:

Tagged Under