B2B, czyli business-to-business - oznacza wszystkie wzajemne kontakty pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w gospodarce, realizowanych za pośrednictwem internetu. Dzięki powstaniu bezpiecznych internetowych platform pośredniczących w zawieraniu transakcji, znacząco skrócił się czas finalizowania przedsięwzięć. Dużo łatwiejsza stała się również wymiana dokumentów między firmami. Główną zaletą jest oczywiście skrócenie czasu oczekiwania na dostawę. Polepszają się także relacje między nabywcami a dostawcami usług. Plusem jest również zmniejszenie ilości pracy oraz dokumentacji koniecznej do zawarcia transakcji.

Tagged Under